Reseptin uusiminen

1.1.2017 alkaen reseptit ovat voimassa 24 kuukautta.
Mutta PKV(pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet)- ja huumausainelääkemääräykset sekä potilaskohtaiset erityisluvan vaativat lääkemääräykset ovat voimassa 12 kuukautta.
Potilas voi pyytää sähköisen reseptin uudistamista apteekin, sosiaali- tai terveydenhuollon ja Omakannan kautta. Uudistamispyyntö on voimassa 8 vuorokautta.