Förnyande av recept

Ett recept är i kraft ett år räknat från förskrivnings- eller förnyelsedagen, förutsatt att det finns outtagna mediciner kvar på receptet. Över ett år gamla recept måste alltid förnyas även om det finns kvar outtagna mediciner på receptet. Ofta är det möjligt att lämna in receptet på apoteket för förnyande. Det rekommenderas ändå att patienten kontaktar läkaren minst en gång årligen.

Om du inte behöver kontakta läkaren, kan vi förnya ditt recept. Det tar 1-7 dagar att förnya ett recept.

Alla recept kan inte lämnas in på apoteket för förnyande.

  • Ett telefonrecept kan inte förnyas.
  • Ett recept som är mer än ett år gammalt kan inte förnyas.
  • Läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (t.ex. sömnmedicin och starka värkmediciner) kan inte förnyas.
  • Läkaren förnyar sällan antibiotikakurer utan att träffa patienten.

I ovan nämnda fall ber vi dig kontakta din läkare.Förnyande av recept är en avgiftsbelagd tjänst.