Personligt läkemedelskort

Vi kan skriva ut ett läkemedelskort som snabbt visar alla mediciner kunden använder. Det är en lista över alla receptmediciner som kunden köpt på vårt apotek under ett kalenderår, och alla medicinbyten som blivit godkända av kunden. Läkemedelskortet är personligt och unikt för vårt apotek, alltså informationen utlämnas inte till andra apotek. Läkemedelskortet kan innehålla också de receptfria mediciner kunden köpt på apoteket och kundens allergier, vilket gör läkemedelsbehandlingen ännu tryggare. Kortet är bra att ha tillhands när man besöker läkare eller hamnar på sjukhus.

Personligt läkemedelskort är en avgiftsbelagd tjänst.