Schengenintyg

För införande av läkemedelspreparat från en Schengenstat som innehåller narkotika eller psykotropa ämnen måste man vid behov kunna uppvisa ett s.k. Schengenintyg över ifrågavarande läkemedel.

Till Schengenstaterna hör Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ett apotek kan i enlighet med förändringen av läkemedelslagen från år 2003 skriva ut intyget, men bara till personer som är huvudsakligen bosatta i Finland. För att få ett Schengenintyg måste den som ansöker om intyget ha med sig läkemedelsförpackningen, receptet och resedokument, vanligen pass eller alternativt ett identitetskort. Passets nummer antecknas i intyget. Det är också möjligt att ge intyget till ett barn som är infört i sina föräldrars pass. Om personen reser i de nordiska länderna och saknar pass kan personbeteckningen skrivas i Schengenintyget. Apoteket eller filialapoteket fyller i intyget och undertecknar det. Det är möjligt att få ett Schengenintyg utskrivet i samband med expedieringen av läkemedlet eller senare från samma apotek som expedierat läkemedlet. Intyget är i kraft 30 dagar från resans startdatum.

Utskrivande av Schengenintyg är en avgiftsbelagd tjänst.

Ladda ner blankett för Schengenintyg här.